História

Zo staršej histórie zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska (Nemecká) Ľupča patrí medzi najstaršie zbory nielen na Liptove, ale i na Slovensku. Jeho začiatky spadajú do r. 1525, keď Ľupča, a takmer celý Liptov  prijali Lutherovu reformáciu. Prvým evanjelickým kňazom bol Štefan Špettinger a evanjelici užívali obidva miestne kostoly do r. 1672.

V dobách násilnej protireformácie evanjelický zbor zanikol. V r. 1693 – 1783 patrila Ľupča k artikulárnemu zboru  v Paludzi. Medzitým v rokoch 1704 – 1709 účinkoval v Ľupči evanjelický farár Ondrej Ždánsky.

Po vydaní Tolerančného patentu sa evanjelický zbor znovu obnovil r. 1783, kedy za účinkovania kňaza Pavla Šramku bol postavený tolerančný chrám na západnom brehu potoka Ľupčianka – na miestach dnešného parku. Chrám začali stavať 14.4.1783 pod vedením murárskeho majstra Jána Habovského z Ostravy a 21.9.1783 bol posvätený. Chrám bol bez veže, nezasklepený a pri veľkom požiari Ľupče 28.4.1876 vyhorel.

V roku 1785 bol dom Márie Rumanovej odkúpený na faru. V tomto dome do r. 1643 bývala aj vdova po Jurajovi Tranovskom.

Po Pavlovi Šramkovi v tolerančnom chráme účinkovali farári: Ondrej Farbaky, Ján Kmety, Adeam Philadephy a Móric Philadelphy. Za účinkovania posledného bol postavený v r. 1881 – 1887 súčasný chrám. Staviteľ Félix Bulla z Dolného Kubína vypracoval plány. Práce viedol murársky majster Ondrej Krivoš z Liptovského Petra. Celkový náklad činil 25 tisíc zlatých. Posviacku vykonal 25.9.1887 Bedrich Baltík, senior.

Po smrti Mórica Philadelphyho bol väčšinou hlasov 27.8.1905 zvolený za farára Vladimír Čobrda. Desiati cirkevníci podali žalobu  proti voľbe. Proces sa vliekol 4 roky. Najvyšší súd zrušil voľbu farára. Od 24.10.1909 do 31.10.1920 v zbore konsolidačne pôsobil farár Ján Jamnický, ktorý odišiel za profesora na Teologickú vysokú školu v Bratislave. Dňa 15.12.1920 bol za farára pozvaný doterajší kaplán – administrátor Miroslav Bázlik, ktorý požehnane pôsobil do 31.10.1959. Za jeho účinkovania bol dobudovaný chór pre nový dvojmanuálový organ od firmy Rieger. R. 1931 bol chrám elektrifikovaný a r. 1937 boli nadobudnuté 3 zvony, vežové hodiny a bola vybudovaná chrámová ohrada.

Dňa 10.1.1960 bol za farára zvolený Ján Zemiar. Počas jeho účinkovania bola opravená fara, elektrifikované zvony, obnovené obvodové múry kostola. Pri storočnici kostola bol chrám vymaľovaný z vnútra, potom zvonka, pozlátený oltár, kazateľňa a hlavice stĺpov a boli zadovážené 3 kryštáľové lustre. Najväčšou stavebnou úlohou, bolo postavenie chrámu Božieho v najväčšej filiálke v Dúbrave, ktorý posvätil 20.9.1992 biskup Pavol Uhorskai. Ján Zemiar účinkoval v zbore až do roku 1998.